สีกระดาษแบบต่างๆ

 

สีกระดาษอัดลาย เนื้อกระดาษจะมีลายเล้นและลายจุดบนเนื้อกระดาษ

 

ด้านซ้ายกระดาษเมทาลิค เนื้อกระดาษมีผงเกล็ดเงินบนเนื้อกระดาษทำให้กระดาษดูมีความวิ้งๆๆ

ด้านขวากระดาษ สกิน ผิวกระดาษด้าน

 

กระดาษหน้งเทียม

 

สีฟรอยล์ สำหรับทำโลโก้