กล่องกระดาษแบบสำเร็จขนาด 14x14x20 cm ราคาใบละ 102 บาท

 

กล่องขนาด 17.8*17.8*7.5 ซม. ราคาใบละ 66 บาท

กล่องกระดาษแบบสำเร็จขนาด 17.8x17.8x5.5 cm ราคาใบละ 66บาท

 

กล่องขนาด 17*22*5.5 ซม. ราคาใบละ 73 บาท

กล่องกระดาษแบบสำเร็จขนาด 17x22x5.5 cm ราคาใบละ 73บาท

 

กล่องขนาด 10.2*10.2*10.7 ซม. ราคาใบละ 60 บาท

กล่องกระดาษแบบสำเร็จขนาด 10.2x10.2x10.7cm ราคาใบละ 60บาท

 

     กล่องกระดาษเป็นกล่องกระดาษแข็ง กระดาษมีความหนา 1.5 มิล ภายในกล่องปูกระดาษปอนด์สีขาว 

ภายนอกหุ้มด้วชกระดาษอัดลาย (เนื้อกระดาษจะมีลายเส้นและจุดอยู่บนเนื้อกระดาษ)