กล่องกระดาษแบบสำเร็จขนาด 14x14x20 cm ราคาใบละ 102 บาท

 

กล่องขนาด 17.8*17.8*7.5 ซม. ราคาใบละ 66 บาท